Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Messin’Around

 

Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle lessen van Messin’Around  en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist van Messin’Around. 
2. Je gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving. Hiertoe wordt door jou bij aanvang van de les een formulier ingevuld en ondertekend. 

Wijzigingen
3. Messin’Around behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd en ontvangt desgevraagd een nieuw exemplaar. 
4. Messin’Around behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -data en -tijden te wijzigen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd. 

Betaling
5. Na inschrijving betaal je het cursusbedrag per blok van circa 12 lessen (tenzij anders overeengekomen). Het cursusbedrag wordt voorafgaand bekend gemaakt via de website www.messinaround.nl. . 
6. Het cursusbedrag dient voor aanvang van het lesblok te zijn betaald. Dit geld ook indien er een bepaald aantal losse lessen overeengekomen is of indien af en toe een losse les wordt gevolgd. 
7. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan behoudt Messin’Around zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen. 

Restitutie gemiste lessen 
8. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. 
9. Restitutie van het cursusgeld is in geen enkel geval mogelijk. 

 1. In het geval van zwangerschap of medische complicaties worden met de cursist persoonlijke afspraken gemaakt.

 
Afmelden
11. Afmelden voor een les kan via mail. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.

 1. Wanneer de cursist een les mist kan deze in onderling overleg met de docenten op een ander tijdstip eventueel extra begeleiding krijgen.
 2. Tijdens de les mogen er opnamen van de docenten gemaakt worden voor persoonlijk gebruik, deze mogen niet gedeeld worden op social media of websites. Tussen cursisten onderling mogen deze opnamen wel gedeeld worden, bijvoorbeeld wanneer één van de cursisten een (gemiste) les op eigen gelegenheid wil bestuderen / oefenen.

  Aansprakelijkheid, klachtenregeling 
  14. Je volgt de lessen op eigen risico. Indien je onder medische behandeling bent, neem contact op met je behandelaar voor het volgen van danslessen. Dit geld ook als je een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt. 
  15. Messin’Around kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel. 
  16. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dien je ons voor aanvang van de les te informeren. 
  17. Messin’Around is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.